Hos Hadsund Varmepumpe-service ApS stræber vi efter at levere et godt og miljøvenligt stykke arbejde - hver gang!
 


ISO 9001:2015 certificeret

Autoriseret kølefirma

VE godkendt varmepumpe installatør

Autoriseret Mitsubishi Electric Forhandler

Varmepumper

En varmepumpe genvinder lavtemperaturenergi fra naturen og øger temperaturen med henblik på opvarmning.

Der er to mulige varmepumper; en luft/vand og luft/luft.

Begge er rigtig gode alternativer til jordvarmeanlæg – eksempelvis hvis kommunen ikke godkender nedgravningen af jordslanger og et jordvarmeanlæg således ikke er muligt.

 

  

 

Tidligere var varmepumperne opbygget som en start/stop varmepumpe. Idag er de med en behovstyring kaldet Inverter teknologi hvor kompressoren regulerer op og ned i hastighed alt efter varmebehov og udetemperatur.

 

Dette betyder, at en Inverter varmepumpe blandt andet sikrer:

• At du miljørigtigt udnytter lavtemperaturenergi fra naturen. 

• At du – sammenlignet med eksempelvis et oliefyr – kan halvere varmeudgifterne.

  Sker opvarmningen med elvarme, er besparelserne endnu større – helt op til 60-70 %!

• At du forurener mindre

• At du forøger værdien af dit hus

• At varmefordelingen bliver rigtig

• At du undgår besværlig og dyr installation

 

Web: Degn Grafisk